polski | english | deutsch

      Polecamy: ZOSTAŃ RODZICEM | Wspomóż fundację: Wpłata On-Line| Zobacz: Przedszkole GNIAZDKO

Nasi opiekunowie

Kto moe zosta opiekunem w Wiosce Dziecicej?

Opiekunami w Wiosce Dziecicej mog zosta maestwa lub samotne kobiety. Oprcz predyspozycji psychicznych i fizycznych, osoba chtna podjcia si prowadzenia domu i opieki nad dziemi musi spenia wymagania formalne. Osoby, ktre mog sprawowa opiek nad dziemi w Wiosce Dziecicej zasadniczo powinny by w wieku od 30 do 40 lat. Kandydaci powinni posiada:, wyksztacenie wysze pedagogiczne (w przypadku maestw przynajmniej jedna z osb), lub deklarowa ch jego uzupenienia, posiada dokument zawiadczajcy o ukoczeniu kursu na opiekunw zastpczych oraz ukoczy pozytywnie kurs organizowany podczas szkolenia w Fundacji "Bliej Czowieka". Oczywisty jest fakt, i przyszli opiekunowie musz by gotowi na zmian miejsca zamieszkania i przeprowadzanie si na stae do Wioski Dziecicej w Rajsku. (co nie oznacza, e musz rezygnowa z wasnych mieszka czy domw).

Przyszli rodzice musz by dojrzali i przekonani do swojego wyboru. Stan przed wyzwaniem stworzenia domu dla tych malutkich, ktrzy z rnych przyczyn go stracili.

Jakie s gwne zadania opiekuna?

Po prostu by rodzicem. Czy to taka trudna praca? Owszem wielu z nas nie docenia ogromu pracy, jaki rodzic wkada w wychowanie swoich dzieci. Jednak pocieszajce jest to, e kady z nas posiada naturalne predyspozycje do bycia rodzicem. Osoby podejmujce si pracy w Wiosce Dziecicej, bd odpowiedzialne za wychowanie i opiek nad 6-8 dzieci a do momentu ich usamodzielnienia (minimalnie do 18 roku ycia). Dodatkowe obowizki nie rni si nijak od codziennej pracy kadego rodzica: prowadzenie domu, opieka nad dziemi, dbanie o ich prawidowy rozwj, kontakt ze szko, gdy to konieczne, wizyta u lekarza. Rodzic odpowiedzialny bdzie za ksztatowanie wzorcw, stymulacj rozwoju, ksztatowanie charakteru, rozwj emocjonalny. Dzieci musz zdoby wiele umiejtnoci, ktre w przyszoci pozwol im na zaoenie wasnej rodziny. Wane, aby przekaza im jak najwicej wartoci, ktre uatwi im wejcie w wiat dorosych. Nie zapominajc, e od momentu rozpoczcia wsplnego ycie, domek staje si ostoj dla rodziny. Pracujc nad serdeczn atmosfer naley dba o wizi emocjonalne i spoeczne. Staramy si, aby model rodziny Wioskowej by jak najbardziej zbliony do normalnej rodziny. Wicej informacji na temat opiekunw oraz stawianych im wymogom znajd Pastwo tutaj.


ZBUDUJ Z NAMI DOM budujemydalej.pl

Przyjaciele


Strona główna | Aktualności | O fundacji | Wioska dziecięca | Mieszkańcy | Jak nam pomóc? | Kontakt
Copyrights 2014 Fundacja Bliżej Człowieka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Fundacja "Bliżej Człowieka"
ul. J. Korczaka 34 Rajsko, PL 32-600 Oświęcim
Nasze konto: 60 1750 1048 0000 0000 2002 4364 / Raiffeisen Polbank