polski | english | deutsch

      Polecamy: ZOSTAŃ RODZICEM | Wspomóż fundację: Wpłata On-Line| Zobacz: Przedszkole GNIAZDKO

PIKNIK RODZINNY 2011

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji festynu rodzinnego:

WSPÓŁORGANIZATOROM:

1. Pani Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury - Apoloni Maj

2. Pani Wój Gminy Oświęcim - Małgorzacie Grzywa

3. Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Elżbiecie Kos

4. Prezydentowi Lions Club Oświęcim Miasto Pokoju - Tomaszowi Starzyńskiemu

5. Rodzinie Kolpinga z Oświęcimia

INSTYTUCJOM WSPIERAJĄCYM organizacje festynu:

1. Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu

2. Zakład Salezjański im. ks. Bosko

SPONSOROM nagród:

1. Frutiger Polska Sp. z o.o. z Oświecimia

2. Bank Spółdzielczy w Zatorze z Zatora

3. Gabinet Kosmetyczny - Kraina Piękności "Joanna" z Oświęcimia

4. Stadnina Koni - Michoń z Babic

Dziękujemy Państwu za pomoc w organizacji imprezy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu festyn był okazją do świetnej zabawy dla wszystkich odwiedzających nas w ten dzień Gości. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znów we wspólnej grupie, być może jeszcze liczniejszej zapewnimy naszym Gościom jeszcze lepszą zabawę.

bszator

REGULAMIN KONKURSU
WYŚLIJ MARZENIA BALONEM DO NIEBA


1.    Kupując kartonik wraz z balonem za kwotę 1,00zł, masz możliwość wysłania swojego marzenia prosto do „Nieba”. Dodatkowo możesz wziąć udział w konkursie organizowanym przez Fundacje Bliżej Człowieka zwaną dalej Fudacją.

2.    Miejscem wysłania balonów jest Wioska Dziecięca im. J. Korczaka w Rajsku, ul. J. Korczaka 34, 32-600 Rajsko koło Oświęcimia. Balony zostaną wysłane równocześnie w dniu 4 czerwca 2011r. o godz. 19:30.

3.    Warunkiem udziału w konkursie jest zakup numerowanego kartonika oraz wpisanie się na listę osób biorących udział w konkursie, podając: imię, nazwisko, adres, nr telefonu i adres mailowy.

4.    Podanie danych kontaktowych jest niezbędne w celu skontaktowania się ze zwycięzcą.

5.    Ponumerowany Kartonik z balonem, który wróci do Fundacji do dnia 31 czerwca 2011r. z oddalonej najdalej od miesjca wysłania balona (Rajsko – Wioska Dziecięca) miejscowości, otrzyma fantastyczną nagrodę o wartości co najmniej 100zł.

6.    Osoba, która odeśle zwycięzki kartonik otrzyma nagrodę o wartości co najmniej 50zł.

7.    W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie lub dzieci poniżej 18 roku życia za zgodą rodziców. W takim przypadku to rodzic podpisuje się na liście potwierdzając udział swojego dziecka w konkursie.

8.    Wpisując się na listę konkursową zgadzają się Państwo z postanowieniami niniejszego regulaminu jak również wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundacje Bliżej Człowieka z siedzibą w Rajsku (adres: ul. Dr Janusza Korczaka 34, 32-600 Rajsko) zgodnie z ustawą z dn.29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla realizacji celów statutowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową oraz drogą elektorniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyzyny oraz do zmian w niniejszym regulaminie.

 


ZBUDUJ Z NAMI DOM budujemydalej.pl

Przyjaciele


Strona główna | Aktualności | O fundacji | Wioska dziecięca | Mieszkańcy | Jak nam pomóc? | Kontakt
Copyrights 2014 Fundacja Bliżej Człowieka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Fundacja "Bliżej Człowieka"
ul. J. Korczaka 34 Rajsko, PL 32-600 Oświęcim
Nasze konto: 60 1750 1048 0000 0000 2002 4364 / Raiffeisen Polbank